Rom for kunst

Kunstprosjekter på Oslo S.

Satsingen "Rom for kunst" på Oslo S ble initiert i 2001. Intensjonen er å skape positive opphevelser for de mange besøkende og reisende på Oslo S, som er Norges mest besøkte bygg. Vår samarbeidspartner er Kulturbyrået Mesén. 

Etter 10 års samarbeid med Mesén hadde ROM i 2012 et samarbeid med Hovind AS & Kunsthall Oslo om kunstprosjekter på Oslo S. Fra 2014 er igjen Kulturbyrået Mesén vår samarbeidspartner.

Les mer på hjemmesiden til Rom for kunst