Ledige stillinger

ROM Eiendom AS er et av landets ledende eiendomsselskaper. Selskapet eier, forvalter og utvikler eiendommer og kollektivknutepunkter over store deler av landet. ROM har 990 bygg med et forvaltningsareal på 730.000 kvadratmeter. Utviklingspotensialet er på cirka to millioner kvadratmeter, og vi har om lag 100 igangsatte utviklingsprosjekter. ROM har 94 ansatte. Hovedkontoret ligger i Oslo, og regionskontorer i Kristiansand, Stavanger, Skien, Bergen og Trondheim. ROM er pt et heleid datterselskap av NSB AS, men vil som følge av jernbanereformen fra 2017 bli en del av det nyopprettete jernbaneinfrastrukturselskapet Bane NOR.


ROM tilbyr spennende oppgaver og konkurransedyktige vilkår. 1. mai 2017 blir ROM en del av Bane NOR, og vil dermed bli en del av et konsern med mange muligheter innen flere forretningsområder.

Det er for tiden ingen ledige stillinger i ROM Eiendom. 
Vi oppfordrer til å sende inn en åpen søknad til vår HR-sjef Tine Wenner.