Vi skaper bedre byrom der mennesker møtes

Aktuelt

Detaljregulering for Drammen stasjon/Dr. Hansteinsgate – Offentlig ettersyn

18.11.2016

Kunngjøring av planprogram Brueland Øst

08.11.2016

Voss knutepunkt - igangsettelse av første byggetrinn

30.09.2016

Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Voss kommune og ROM Eiendom/NSB har nå tatt beslutning om å starte opp byggearbeidene, og m

Petter Eiken ansatt som konserndirektør i Bane NOR

05.09.2016

Administrerende direktør Petter Eiken i ROM Eiendom AS er fra ansatt som konserndirektør med ansvar for knutepunkt og eiendom i det nye statsforetaket

Se alle aktueltsaker

Til Leie

Se alle ledige lokaler