Vi skaper bedre byrom der mennesker møtes

Aktuelt

Områdeplanen for Sundland vedtatt

30.06.2015

Planen ble endelig vedtatt i Bystyret 16.06.2015, og den gir muligheten for å bygge ut ca. 260 000 kvm BRA.

Byene er løsningen, ikke problemet

22.09.2014

Bo tettere, reis mer kollektivt og still krav til bygningene.

Tar vare på kulturarven

16.06.2015

Av de nærmere 1000 byggene vi eier, er 350 fredet eller vernet. De fleste er stasjoner.

Statens Byggeskikkpris 2014

17.06.2014

Schweigaards gate 21 og 23 som er Norges første BREEAM-NOR Excellent næringsbygg, mottok i dag Statens Byggeskikkpris 2014.

Se alle aktueltsaker

Til Leie

Se alle ledige lokaler